[KINDLE] ❦ Bir Pırıltıdır Yaşamak ➚ İpek Ongun – Online-carhire-spain.co.uk

Bir Pırıltıdır Yaşamak Ya Am N P R Lt S N Yakalamaya Al An Hep Ara T Ran, Soran, Renen, Daha Iyiyi, Daha G Zeli Ama Layan Ya Amdaki Mutluluklar N Yan P S Nen P R Lt Lardan Olu Tu Unun Bilincinde Olan Bu P R Lt Lar N Hi Birini Ka Rmadan, Ya Am N Her Kesitini Binbir Renkle S Sleyerek Ya Amak Isteyen Gen Tir, Modern Ve Se Kin Gen Siz De B Yle Olmak Istemez Misiniz Yleyse El Ele Verelim Ve Hayat Binbir Renkle Ya Amak I In Elimizden Ne Geliyorsa Yapal M Var M S N Z


10 thoughts on “Bir Pırıltıdır Yaşamak

 1. says:

  pek bir ey an msamamakla beraber, g nl k ya ama dair tabiiki gen k zlara, pratik neriler sunuyor idi ipek abla lakin zengin k zlara hitab etti ini an ms yorum zira karides atal hangisi, beyaz arap barda m b y k oland k rm z arap barda m gibi nerilerdi bunlar.


 2. says:

  Parf m nce havaya s k sonra i inden ge erek y r Sa lar n, t rnaklar n hep temiz olsun ve buna benzer gen k zlara y nelik iyi niyetli tavsiyelerle dolu bir kitapt Ergenli e yeni girmi bir gen k z olarak bu kitab okudu umda yazar n sanki T rkiye de de il de bir lkede ya ayan k zlara hitap eder gibi konu tu unu d nm t m Zira verilen tavsiyeler ne kadar samimi olsa da baz


 3. says:

  pek ok roman ve film uhrevi bir m zik e li inde, evlilik yemini ederken sona erer Teller, duvaklar, bayg n g l c klerle sanki as l ula lmas gereken nokta buymu mesaj vererek, ak llar kar t r p, gen insan yan lt r pek Ongun dan okudu um ilk kitap olarak ilgimi ekti Ger ekten de gen lere y nelik bir ki isel geli im kitab olmas yla beraber, hayata kar bana daha olumlu bir


 4. says:

  kab de i en kitaplardan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *