[Reading] ➭ Uzunharmanlar'da Bir Davetsiz Misafir ➵ Sezgin Kaymaz – Online-carhire-spain.co.uk

Uzunharmanlar'da Bir Davetsiz Misafir Uzunharmanlar Mahallesinde Bir Bek R Evi Kiralayan Musa Daha Ilk Geceden Deh Ete D Er Gaipten Sesler Gelmekte, Odalar Kendili Inden Ayd Nlan P Kararmaktad R Buras Bir Perili Evdir Galiba Ancak E Er Hakikaten Perili Evse, Mutlaka Iyilik Perilerinin Merkezidir Nk Gaipten Yaln Zca Ses De Il Rek, B Rek, Tur U, Ay, Temiz Ama R, Hatta Tamirci Bile Gelmektedir Ne Yapaca N Bilemeyen Musa, Bir Yandan Olan Biteni Anlamaya Al Rken B R Yandan Mahalle Halk Yla Tan R Ku Aktan Do Ma B Y Me Ankaral Erzurumlu Teyze Ve Kahverengi Horozu R Za, Rk T C Ev Sahibi Beyabi, Kom Unun Koca Bekleyen K Z Aylin, Baba Adam Kaportac Kirkor, 7x24 Burun Kar T Rma Kapasitesine Sahip K K Kemal, Ad Var Kendi Yok Gizemli Kad N Aspendos Derken Ortaya Bir Gizemli Kad N Daha Kar Ve Musa N N Kafas B Sb T N Kar R Uzunharmanlar Da Bir Davetsiz Misafir Hentbol D Nyas N N Nl Isimlerinden Sezgin Kaymaz N Ilk Kitab Yer Yer Komik, Ba Tan Sona E Lendirici Bir Roman.


About the Author: Sezgin Kaymaz

1962 de Sinop ta do du Konya Anadolu Lisesi ni bitirdi Hacettepe niversitesi ngilizce Dilbilimi B l m n , T rk e dersini veremedi i i in son s n ftan terk etti 1976 dan itibaren oyuncu ve teknik direkt r olarak hentbolla u ra t T rkiye Voleybol Federasyonu nda Koordinat r olarak al t Romanlar hepsi leti im den Uzunharmanlar da Bir Davetsiz Misafir 1997 , Geber Anne 1998 , Kapta10 thoughts on “Uzunharmanlar'da Bir Davetsiz Misafir

 1. says:

  3 y ld z m vereyim 4 y ld z m vereyim bilemedim G zel roman olmu Tabi Sezgin Kaymaz tarz n bilenler bilir ki roman fantastik.Bir gen adam Ad Musa Bir g n Uzunharmanla a geliyor Beyabi den bir daire kiral yor Ailesinden ka m Bunalm b y k ehirden kalabal klardan ve her eyi kendisi i in ekip eviren ailesind


 2. says:

  Sezgin Kaymaz ile tan ma kitab olarak elimde bulunan bir ka kitab aras ndan bu kitab n tercih ettim Elimde s r nen G lge ehir kitab ndan sonra soluksuz ve keyifle bitirebilece im bir kitap okumak istiyordum Arkada m n tavsiyesine kulak verdim Sezgin Kaymaz n kitaplar ndan hangisini ilk tercih etmem gerekti i kar


 3. says:

  ok ilgin ve farkl bir konuya sahip ve olduk a s r kleyici elimden b rakamam t m okudu um zaman Ilk sayfalarda sanki bir hayalet yk s ym gibi ba l yor sonradan kolay kolay anla lamayan bir bilmeceye d n yor asl nda kitapta ipu lar da mevcut ama kitaba kendimi kapt rm olan ben bir t rl kavrayamadim o ipu lar n ve sonu ben


 4. says:

  3.8 E er intihar edersen ne i in yarat ld n renememi olacaks n Neden yarat ld n renemezsen neden ld n de renemezsin.


 5. says:

  Hayaletzadelerin ikametgah Uzunharmanlar da, korku, heyecan ama, s rekli merak i inde h zl ca ak p giden bir hikaye Herkesin hayata ili kin anlamas ve kurmas gereken dengeli bir denklemi olmal d r reaksiyona girenle reaksiyondan kan n denk olmas gerekti i gibi Yapt klar m z n sonucunu g r rken denklemin b r taraf nda, sonucunu g remedi


 6. says:

  Sezgin Kaymaz buras sayesinde dikkatimi eken fakat bir t rl okuma f rsat bulamad m bir yazard Ne okusam ne okusam diye k t phaneme bak n rken elim Uzunharmanlar da Davetsiz Bir Misafir e gitti Ba lad m ve b rakamad m Dur bir b...


 7. says:

  Son zamanlarda ok konu ulan biri Sezgin Kaymaz lk kitab n okudum Kitap genellikle diyaloglarla ilerliyor Diyaloglar bir noktadan sonra tekrara ba l yor Bir s re sonra Ee yani diyorsunuz Yer yer mizahi geler yer al yor Y zeysel Zorlama felsefi g ndermeler basit kalm Emrah Serbes tad ald m Yazar bu kitab doksanlarda yaz yor Emrah Serbes ilham olmu olabi


 8. says:

  ok ok ok severek okudum


 9. says:

  u me hur reading slump tan ben de muzdaribim Bir kitab al p, ona ba lamadan di erine ge ti im bir d nemdeydim Onca bocalamadan sonra, are, Sezgin Kaymaz eserleridir deyip Uzunharmanlar da ge en hik yeyi raftan ald m nce kendimce konuyu zetleyeyim Ru en Sokak taki 14 Numaral eve ta nan Musa, sanki Holywood korku filmlerinden birinin i ine d m t r Kiralama a amas nd


 10. says:

  Okudu um ilk Sezgin Kaymaz kitab Yazar n eserlerini kronolojik olarak okumam tavsiye edilmi ti yi ki de yle yapm m Kitab 2 g nde bitirdim Kurgu g zel, slup g zel, duygu durumu de i ken Leitmotiv olarak kullan lan e...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *